รักษาโลกง่ายๆด้วยการลดใช้ถุงช้อปปิ้งแบบใช้ครั้งเดียว

เพราะว่ามันดีต่อโลกของเรา

เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจด้วยการเลิกใช้ถุงช้อปปิ้งแบบใช้ครั้งเดียว

ถุงช้อปปิ้งแบบใช้ครั้งเดียวและพฤติกรรมที่สิ้นเปลือง

ถุงช้อปปิ้งของเรามีอายุในการใช้งานสั้นมากโดยเริ่มจากร้านค้าถึงบ้านของคุณ ดังนั้นการใช้ถุงช้อปปิ้งทิ่เกินความจำเป็น เป็นการนำปัญหามาสู่สิ่งแวดล้อม

การออกแบบกล่องใหม่ในปี 2008

เราเป็นส่วนหนึ่งในการลดใช้ถุงช้อปปิ้งด้วยการออกแบบกล่องใหม่ที่มาพร้อมกับหูจับซึ่งช่วยในการลดใช้ถุงช้อปปิ้ง

บอกลาถุงช้อปปิ้งแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

เรารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งโดยการเลิกใช้ถุงช้อปปิ้งแบบใช้ครั้งเดียวและสามารถเอาออกจากห่วงโซ่อุปทานของเรา รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร

ด้วยวิธีนี้ เราสามารถลดถุงช้อปปิ้ง 8 ล้านใบจากหลุมฝังกลบในแต่ละปี ซึ่งเท่ากับว่า…

ลดการใช้กระดาษและพลาสติก 500 ตัน

เทียบเท่ากับเครื่องบินกระดาษ 114,000,000 อัน

ต้นไม้ 8,500 ต้น

ดูทันสมัยและรู้สึกดี

เส้นทางสู่ความยั่งยืน

การกำจัดถุงช้อปปิ้งแบบใช้ครั้งเดียวเป็นเพียงแค่หนึ่งในนโยบายรักษ์โลกที่เราทำสำเร็จ อ่านเพิ่มเติมได้อีกว่าเราทำการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกอย่างไร